ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ซึ่งทางวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นแนวทางแบบอย่างกับนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบัน

 
มีผู้เข้าชมแล้ว